Uddannelseshjælp
Uddannelseshjælp er en hjælp til unge på ungdomsuddannelser i forbindelse med opstart på uddannelsen eller tilskud til større udgifter undervejs.

Uddannelseshjælp

Du kan søge uddannelseshjælp, hvis

  • du er 20 år eller derunder,

  • du er bosat i Nordjylland og

  • du går på en ungdomsuddannelse, eller du skal snart starte på én.

Støtten er særligt tiltænkt de situationer, hvor økonomien er en reel barriere for, at du kan gennemføre uddannelsen. Det kan eksempelvis være til køb af obligatorisk udstyr til uddannelsen. Gestus Nord støtter også i situationer, hvor din økonomi er en hindring for at deltage i socialt, faglige aktiviteter i forbindelse med uddannelsen.

Ansøgningerne til uddannelseshjælp behandles af et udvalg, der vurderer alle ansøgninger individuelt. Gestus Nord bestræber sig på at besvare ansøgninger hurtigst muligt, og ansøgere vil modtage svar pr. e-mail.

Gestus Nord uddeler ikke kontante beløb til forbrug eller til betaling af regninger.

For mere information om Gestus Nords uddannelseshjælp kan du kontakte os på uddannelse@gestusnord.dk

Information om uddannelseshjælp til fagpersoner

Gestus Nord samarbejder med fagpersoner på uddannelsesområdet for at nå ud til de nordjyske unge, der har mest brug for en ekstra håndsrækning. Hvis studievejledere i konkrete tilfælde vurderer, at en ung i Gestus Nords målgruppe har særligt brug for støtte, kan de vælge at udarbejde en skriftlig anbefaling, som eleven medsender i ansøgningen til Gestus Nord.

Fagpersoner på uddannelsesområdet anbefales at kontakte Gestus Nord for at høre mere om uddannelseshjælpen.

For mere information om Gestus Nords uddannelseshjælp kan du kontakte os på uddannelse@gestusnord.dk

Ønsker du at støtte Gestus Nord?

Du kan støtte Gestus Nord ved at sende dit bidrag via enten MobilePay eller bankoverførsel. Alle donationer er velkomne og påskønnes.
MobilePay
Send dit bidrag
til 55232
Bankoverførsel til SparNord
Reg.nr. 9314
Kontonr. 4580513811