Bliv frivillig
Har du lyst til at gøre en forskel for de børn og unge i Nordjylland
 som har mindst og mangler mest?

Har du lyst til at blive frivillig her hos os?

En del af vores DNA er, at vi er drevet af frivillige ildsjæle. Vores frivillige møder op, fordi de brænder for at gøre en forskel for børn og unge.

Som frivillig kan du få lov til at komme helt tæt på børn og unge i Nordjylland som ikke altid har den nemmeste hverdag. Du får lov til at give dem et pusterum, gode oplevelser, glade minder og nærvær.

Vil du hellere arbejde bag kulissen? Vi har også brug for frivillige der vil bruge deres kompetencer til at hjælpe med fx kommunikation, planlægning, mm.

Bliv frivillig i Gestus Nord

Som frivillig er man den bedste ambassadør for Gestus Nord, og alle frivillige i Gestus Nord arbejder ulønnet – det er hjertet, der driver det brændende ønske om at yde en indsats for dem i vores lokalområde som har mindst og mangler mest.

I Gestus Nord sætter vi utrolig stor pris på og værner om vores frivillige. Vi tilstræber at afholde 4-6 frivilligarrangementer årligt. Indholdet til disse arrangementer vil variere, men alle vil have det formål at styrke og udvikle fællesskabet i Gestus Frivillig.

Der er mange forskellige aktiviteter i Gestus Nord, som kræver vidt forskellige kvalifikationer. Derfor kan der ifm. de enkelte aktiviteter være krav til specifikke kompetencer og kvalifikationer, ligesom vi vil vægte relevante personlige og faglige kompetencer højt, når vi tager imod nye frivillige.

Specifikke krav til frivillige:

  • Du skal være fyldt 17 år.

  • Du må ikke selv have børn der benytter sig af Gestus Nords tilbud.

  • Hvis du ønsker at være frivillig på aktiviteter, hvor du har eller har mulighed for at være i kontakt med børn og unge under 15 år, vil vi indhente børneattest.

Som frivillig bestemmer du selv hvor mange arrangementer i løbet af året du byder ind på.

Når vi har modtaget din tilmelding, vil en repræsentant fra Gestus Nord ringe dig op og byde dig velkommen. Her vil du modtage yderligere informationer om foreningen og diverse praktiske informationer.

Har du spørgsmål?

Skriv til ju@gestusnord.dk