Gestus Nord
Vi har en fælles idé og et brændende ønske om at styrke børn og unges hverdag og fremtid i vores egen landsdel. Vi ønsker at give lidt igen, og, ikke mindst, at yde velgørenhed på en anden måde end man traditionelt kender velgørenhed.

Det gør en forskel

Danmark er et godt og trygt sted at leve og vokse op, hvor alle har mulighed for at få et godt liv. Selvom vi passer på hinanden, kan folk falde uden for systemet og komme i situationer, hvor de kan bruge en ekstra håndsrækning.

Hos Gestus Nord er vi optaget af at styrke mennesker og deres situationer. Det kan handle om at give fællesskab og oplevelser til børn, samt støtte til familier.

En lille håndsrækning kan gøre en stor forskel, og Gestus Nord skal bidrage ved at tage ansvar og skabe fundamentet for, at børn og unge kan udvikle deres liv i en bedre retning.

Vi er drevet af frivillighed. Vores partnere donerer, fordi de vil gøre en forskel, og vores frivillige møder op fordi de brænder for sagen.

Vision

Gestus Nord vil opnå, at børn og unge i svære situationer får et styrket fundament gennem en ekstra håndsrækning.

Mission

Gennem motivation og succesoplevelser styrker Gestus Nord nordjyske børn og unges tro på egne evner og skaber derigennem fundamentet for, at de aktivt kan vælge deres egen fremtid.

Målgruppe

Gestus Nords målgruppe er nordjyske børn og unge, der er oplever udfordringer i hverdagen. Det kan være udfordringer, der bunder i økonomiske forhold, skelsættende begivenheder eller mistrivsel.

Det er børn og unge, hvor økonomi, social arv eller manglende tro på egne evner, begrænser deres mulighed for aktivt at vælge deres egen fremtid, og hvor opmærksomhed og omsorg kan gøre en forskel og styrke dem i troen på sig selv.

Historie

Gestus Nord er en velgørende forening, som blev stiftet i Aalborg d. 5. marts 2013. Allerede på dette tidspunkt havde en gruppe af ildsjæle i det nordjyske erhvervsliv i flere år lagt kræfter i at samle penge ind i eget netværk. De indsamlede midler blev doneret til en landsdækkende velgørende organisation. Med tiden blev det vigtigt for disse ildsjæle, at de indsamlede midler gik til børnefamilier i Nordjylland, og de besluttede derfor at etablere en selvstændig velgørende forening. Flere af disse ildsjæle er stadig aktive i bestyrelsen for Gestus Nord.

I dag er Gestus Nord en forening med en bestyrelse sammensat af erhvervsfolk, som ønsker at gøre en forskel for nordjyske børn og unge. Derudover har Gestus Nord 75 frivillige, der er omdrejningspunktet i foreningen og som arbejder dedikeret for at give børn og unge et styrket fundament gennem håndsrækning og stærke, værdifulde fællesskaber. Foreningen har også en ansat projektleder, der samler trådene og koordinere på tværs.

FN's verdensmål

Gestus Nord understøtter indfrielse af verdensmålene med særlig fokus på verdensmål 1, 3, 4 og 17.
Disse verdensmål er her beskrevet med citater fra www.verdensmaalene.dk
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Målet handler om at afskaffe alle former for fattigdom.
Det handler fx om at mindske den relative fattigdom. Man er relativ fattig, hvis man er langt fra at have de samme økonomiske muligheder og levevilkår som resten af sit lands befolkning. Over 61.000 børn i Danmark anslås at leve i fattigdom. Når vi mennesker har adgang til helt basale ting i livet, kan vi udvikle vores menneskelige potentiale.

Gestus Nord arbejder med afskaffelse af fattigdom ved at give støtte til børn og unge i form af Julehjælp, Konfirmationshjælp, Akuthjælp og Tøjuddeling.
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Målet handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
Sundhed og trivsel spænder vidt, for det handler både om at mennesker skal leve et sundt liv fysisk og trives mentalt. Mennesker som trives mentalt, og som eksempelvis ikke lever i fattigdom og har en uddannelse, kan lettere træffe sunde valg.

Gestus Nord arbejder med sundhed og trivsel ved at tilbyde børn og unge et fællesskab i Gestus Nord via Gestus Kids. Derudover understøtter Gestus Nord det gode børnefællesskab lokalt ved hjælp af Gestus Fødselsdag.
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Målet skal sikre alle har lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
Uddannelse kan hjælpe unge til en bedre fremtid med bedre jobmuligheder. Uddannelse er den mest effektive vej til at komme ud af fattigdom.

Gestus Nord arbejder med målet om kvalitetsuddannelse ved at tilbyde børn og unge mulighed for lektiehjælp i Gestus Mentor. Tilsvarende er der i Gestus Kids indarbejdet et læringsaspekt i mange af aktiviteterne. Derudover er der etableret samarbejde med ungdomsuddannelser i Nordjylland, hvor Gestus Nord understøtter fastholdelse af unge i uddannelse.
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Målet handler om at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene.
Vi har alle et ansvar for at nå verdensmålene i 2030. Vejen til at opnå verdensmålene går gennem samarbejde mellem mennesker. Alverdens inkluderende partnerskaber er det vigtigste skridt hen imod at få alle med i arbejdet for at opnå verdensmålene.

Gestus Nord er funderet på opbakning fra det nordjyske erhvervsliv gennem aftale om erhvervspartnerskab. Derudover bygger Gestus Nord sin støtte på samarbejdet med fagfolk i folkeskoler, på ungdomsuddannelser og i kommunernes Børne- og Familieafdeling.