Bliv mentor
Har du lyst til et fritidsjob, hvor du gør en forskel og virker som rollemodel for andre?
Jobopslag

Bliv mentor hos Gestus Nord

Har du lyst til et fritidsjob, hvor du gør en forskel og virker som rollemodel for andre? Er det naturligt for dig at tage ansvar og formidle ting på en let forståelig måde?
Vil du være med til at give børn et godt skoleliv og opleve glæde ved at styrke deres faglige og sociale liv? Så er det dig vi søger som mentor i Gestus Mentor.

Du kan læse mere om at være mentor hos Gestus Nord her nedenfor.

Fritidsjob som mentor til lektiehjælp

Har du lyst til et fritidsjob, hvor du gør en forskel og virker som rollemodel for andre? Er det naturligt for dig at tage ansvar og formidle ting på en let forståelig måde? Vil du være med til at give børn et godt skoleliv og opleve glæde ved at styrke deres faglige og sociale liv? Så er det dig vi søger som mentor i Gestus Mentor.

Om Gestus Mentor

Gestus Mentor er et privat tilbud om mentorordning i folkeskolernes 4. – 9. klasse. Gestus Mentor er en del af Gestus Nord, der støtter nordjyske børn og unge, som har brug for en ekstra håndsrækning.

Gestus Nord har samarbejdsaftaler med flere nordjyske skoler om at tilbyde mentorforløb til udvalgte elever. Målgruppen er fagligt udfordrede elever, der ikke har tilstrækkelig mulighed for at få hjælp til skolearbejdet i hjemmet, og som vurderes læringsparate og selv ønsker at modtage hjælpen.

Formålet med Gestus Mentor er at sikre tilstrækkelige læse- og regnefærdigheder hos eleverne, så der er en øget sandsynligheden for, at de kan blive uddannelsesparate med henblik på at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det mere kortsigtede mål kan fx være en forbedring af det faglige niveau, en styrkelse af elevens mundtlige præstation eller en øget motivation for læring. Målet for den enkelte elev fastlægges i det konkrete forløb.

Mentorordningen består af lektiehjælp og faglige træning i fagene dansk og/eller matematik. Gennem øget forståelse og større faglig sikkerhed styrkes barnets faglige selvtillid og motivation for læring. Mentor og elev mødes på en fast ugentlig dag i 1,5 time pr gang, og det foregår i et lokale på nærliggende skole. Det er gratis for elever at deltage i Gestus Mentor.

Om jobbet

Som mentor i Gestus Mentor bliver du en del af et team af mentorer. I relation til det enkelte mentorforløb arbejder du alene, men mødes jævnligt med øvrige mentorer til erfaringsudveksling og opkvalificering. Der er endvidere en projektleder tilknyttet teamet, som du altid kan trække på ved spørgsmål eller udfordringer.

I mentorjobbet kan du vælge at have én eller flere mentee, og dit ugentlige timeantal vil derfor afhænge af, hvor mange elever du vælger at blive mentor for. Timerne vil ligge om eftermiddagen i umiddelbar forlængelse af elevens skoledag, og typisk har mentorer i Gestus Mentor 1,5 - 3 timer ugentlig.

Skolens ledelse og lærere er vores samarbejdspartnere i bestræbelserne på at give børn et godt skoleliv. Lærere på skolen anbefaler elever til mentorordningen og udarbejder en beskrivelse af de elementer, som eleven med fordel kan træne. Med det afsæt igangsættes mentorforløb.

Det præcise indhold af de ugentlige møder vil afhænge af elevens faglige udfordringer og den målsætning, som I sammen opstiller for forløbet. Der tages udgangspunkt i konkrete lektier til kommende uge og i den nævnte beskrivelse af, hvad der med fordel kan trænes i det enkelte tilfælde. Der vil også ofte være mulighed for at kigge ind i, hvad der bliver gennemgået på klassen den næste uge, så eleven er forberedt og bedre kan følge med i gennemgang af nyt stof.

I Gestus Mentor er anvendelse af læringsstile et vigtigt fundament for tilrettelæggelse af læringsforløbet. Det samme er metoder til formidling og læring om motivation. Disse og andre relevante emner vil du løbende få yderligere opkvalificering i. Vi giver dig værktøjerne, som du får brug for som mentor. 

Om dig

Det er et krav, at du er fyldt 17 år og har påbegyndt eller afsluttet en ungdomsuddannelse. Du skal være fagligt over middel i dansk og matematik og være motiveret for at lære fra dig. Det er vigtigt, at du har gode pædagogiske evner og er i stand til at løse evt. udfordringer med stor ro og empati.

I rollen som mentor er det vigtigt, at du kan agere som rollemodel i relation til eleven. Det betyder, at du skal være bevidst om den afsmittende effekt din kommunikation og adfærd har. Når børn skal finde ud af, hvem de er som mennesker, spejler de sig nemlig i folk omkring sig, og derfor kan du som mentor have stor indflydelse på, hvordan elever forstår verden og sætter sig mål.

I et mentorjob hos Mentor Gestus er der også mulighed for læring hos dig som mentor, idet læringssituationen og relationen til mentee kan give dig nye indsigter og nye perspektiver. Derudover får du et styrket CV med værdifuld erfaring og opkvalificering inden for emner som læringsstile, formidling, motivation og lign. Efter 20 timers arbejde har du mulighed for at få et mentorbevis, som du kan bruge i din fremtidige jobsøgning eller på vejen mod drømmestudiet.

Du skal endvidere kunne aflevere anmærkningsfri børneattest. 

Rekrutteringsproces

Send din ansøgning til ju@gestusnord.dk. Vi holder løbende samtaler og ansætter, når vi finder den rette kandidat.

Hvis du har spørgsmål til jobbet som mentor, er du velkommen til at kontakte Jette Uhrenholt, projektleder i Gestus Nord, på ju@gestusnord.dk

Rekrutteringsproces

Ansættelse sker i Gestus Nord med nærliggende skole som arbejdssted.
Lønnen er 120 kr. i timen plus 12,5% i feriepenge.
Der optjenes ikke løn under sygdom. 

Vil du være en del af Gestus Nord?

Økonomisk støtte, frivillig hjælp eller assistance til aktiviteter – Vi er glade for enhver hjælp som vi kan få!

Bliv erhvervspartner

Bliv erhvervspartner i Gestus Nord og vær med til at sikre trængte, nordjyske børn og unges fremtid med økonomisk tilskud.

Bliv frivillig

Vi mangler altid flere ildsjæle på holdet af dedikerede frivillige – og har et væld af forskellige aktiviteter, som du kan deltage i.

Vores aktiviteter

I Gestus Nord har vi en hel række aktiviteter, der henvender sig til trængte, nordjyske børn og deres familier.