Gestus Nord

Vi har en fælles idé og et brændende ønske om at yde en indsats for de svageste i vores egen landsdel. Give lidt igen, og ikke mindst yde velgørenhed på en anden måde, end traditionelt.

narrativ

Danmark er et godt og trygt sted at leve og vokse op hvor alle har mulighed for at få et godt liv. Selvom vi passer på hinanden, kan folk falde uden for systemet og komme i situationer, hvor de kan bruge en ekstra håndsrækning.

Hos Gestus Nord er vi optaget af at styrke mennesker og deres situationer. Det kan handle om at give oplevelser til børn og unge, støtte til familier eller tilbyde gratis mentorordning i folkeskolen.

En lille håndsrækning kan gøre en stor forskel, og Gestus Nord skal bidrage ved at tage ansvar og skabe fundamentet for, at børn og unge kan udvikle deres liv i en bedre retning.

Vi er drevet af frivillighed. Vores partnere donerer, fordi de vil gøre en forskel, vores frivillige møder op fordi de brænder for sagen, og de børn og unge vi hjælper er med, fordi de har lyst.

Vision

Gestus Nord vil opnå, at børn og unge i svære situationer får et styrket fundament gennem en ekstra håndsrækning.

Mission

Gennem motivation og succesoplevelser styrker Gestus Nord nordjyske børn og unges tro på egne evner og skaber derigennem fundamentet for, at de aktivt kan vælge deres egen fremtid.

Målgruppe

Gestus Nords målgruppe er nordjyske børn og unge, der er oplever udfordringer i hverdagen. Det kan være udfordringer, der bunder i økonomiske forhold, skelsættende begivenheder, ensomhed eller generel mistrivsel.

Det er børn og unge, hvor økonomi, social arv eller manglende tro på egne evner, begrænser deres mulighed for aktivt at vælge deres egen fremtid, og hvor opmærksomhed og omsorg kan gøre en forskel og styrke dem i troen på sig selv.

Gestus Nord - Bestyrelse

Bag Gestus Nord står en række erhvervsfolk i Aalborg. Vi har en fælles idé og et brændende ønske om at yde en indsats for de svageste i vores egen landsdel. Give lidt igen, og ikke mindst yde velgørenhed på en anden måde, end man traditionelt kender velgørenhed.

For os er det vigtigt at hjælpe mennesker ud af den trængte situation de står i. Udover den traditionelle velgørenhed tilbyder vi derfor også hjælp til selvhjælp som kan fx bestå af uddannelseshjælp.

Formand

Karen Marie Hovmøller

Hovmøller & Thorup Advokatfirma

Næstformand

John Refsgaard

Spar Nord Nørresundby

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Bønsdorff

Bønsdorff Trading

Bestyrelsesmedlem

Preben Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem

Ole Nielsen

Himmerland Boligforening

Bestyrelsesmedlem

Keld Gregersen

KVG Bolig

Bestyrelsesmedlem

Thomas Bælum

AaB A/S

Projektleder

Jette Nørsøller Uhrenholt

Gestus Nord