Gestus Nords arbejde
Gestus Nord blev stiftet i Aalborg den 5. marts 2013. Vi gør det hele lidt anderledes end det man normalt forbinder med velgørende foreninger. Foreningen er stiftet af og bredt funderet i det nordjyske erhvervsliv med over 70 aktive erhvervspartnere.

Et fundament for nordjyske børn og unges fremtid

Som navnet antyder, er det netop vores hensigt og formål, at yde en gestus til de nordjyske børnefamilier som har mindst og mangler mest, hvilket gælder både par og enlige forældre. 
Den øgede fattigdom blandt børnefamilier kan også mærkes i det nordjyske. Det er for eksempel ikke alle familier, som kan finde midler til at fejre ganske almindelige højtider eller store begivenheder i deres børns liv.

Nyt tøj, forbrugsgoder og fritidsaktiviteter som mange af børnenes jævnaldrende kammerater tager for givet, er ikke muligt i et stramt budget.

Det gør, at børnene er i risiko for at blive set ned på, holdt udenfor eller udsat for mobning. Dette vil vi gerne ændre på.

Siden 2013

Gestus Nord blev stiftet i Aalborg den 5. marts 2013

Frivilligt drevet

Gestus Nord drives primært af frivillige ildsjæle

Erhvervsstøtte

Støttet af det nordjyske erhvervsliv med aktive erhvervspartnere

FN's verdensmål

Gestus Nord understøtter indfrielse af verdensmålene med særlig fokus på verdensmål 1, 3, 4 og 17.
Disse verdensmål er herunder beskrevet med citater fra www.verdensmaalene.dk – der angiver de områder, som Gestus Nord særligt arbejder med.
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Målet handler om at afskaffe alle former for fattigdom.
Det handler fx om at mindske den relative fattigdom. Man er relativ fattig, hvis man er langt fra at have de samme økonomiske muligheder og levevilkår som resten af sit lands befolkning. Over 61.000 børn i Danmark anslås at leve i fattigdom. Når vi mennesker har adgang til helt basale ting i livet, kan vi udvikle vores menneskelige potentiale.

Gestus Nord arbejder med afskaffelse af fattigdom ved at give støtte til børn og unge i form af Julehjælp, Konfirmationshjælp, Akuthjælp og Tøjuddeling.
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Målet handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
Sundhed og trivsel spænder vidt, for det handler både om at mennesker skal leve et sundt liv fysisk og trives mentalt. Mennesker som trives mentalt, og som eksempelvis ikke lever i fattigdom og har en uddannelse, kan lettere træffe sunde valg.

Gestus Nord arbejder med sundhed og trivsel ved at tilbyde børn og unge et fællesskab i Gestus Nord via Gestus Kids. Derudover understøtter Gestus Nord det gode børnefællesskab lokalt ved hjælp af Gestus Fødselsdag.
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Målet skal sikre alle har lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
Uddannelse kan hjælpe unge til en bedre fremtid med bedre jobmuligheder. Uddannelse er den mest effektive vej til at komme ud af fattigdom.

Gestus Nord arbejder med målet om kvalitetsuddannelse ved at tilbyde børn og unge mulighed for lektiehjælp i Gestus Mentor. Tilsvarende er der i Gestus Kids indarbejdet et læringsaspekt i mange af aktiviteterne. Derudover er der etableret samarbejde med ungdomsuddannelser i Nordjylland, hvor Gestus Nord understøtter fastholdelse af unge i uddannelse.
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Målet handler om at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene.
Vi har alle et ansvar for at nå verdensmålene i 2030. Vejen til at opnå verdensmålene går gennem samarbejde mellem mennesker. Alverdens inkluderende partnerskaber er det vigtigste skridt hen imod at få alle med i arbejdet for at opnå verdensmålene.

Gestus Nord er funderet på opbakning fra det nordjyske erhvervsliv gennem aftale om erhvervspartnerskab. Derudover bygger Gestus Nord sin støtte på samarbejdet med fagfolk i folkeskoler, på ungdomsuddannelser og i kommunernes Børne- og Familieafdeling.