Aktiviteter

Aktiviteter i Gestus nord

Gestus Nords fornemmeste opgave er at hjælpe økonomiske trængte børnefamilier. Det gælder både par og enlige forældre.

Det er ikke alle familier, som kan finde midler til at fejre ganske almindelige højtider eller store begivenheder i deres børns liv. Nyt tøj, forbrugsgoder og fritidsaktiviteter, som mange af børnenes jævnaldrende kammerater tager for givet, men ikke er muligt i et stramt budget. Det gør, at børnene er i risiko for at blive ekskluderet af fællesskabet.  

Gestus Nord støtter primært nordjyske børn og unge i alderen 0 – 18 år, der oplever udfordringer i hverdagen. Det kan være udfordringer, der bunder i økonomisk forhold, skelsættende begivenheder eller generel mistrivsel.

Vores målgruppe er børn og unge som oplever, at økonomi, social arv eller manglende tro på egne evner, begrænser muligheden for aktivt at vælge sin egen fremtid.

Gestus Nord er drevet af frivillige ildsjæle. Som frivillig er man den bedste ambassadør for Gestus Nord. Alle frivillige i Gestus Nord arbejder ulønnet. Det er hjertet, der driver det brændende ønske om at yde en indsats for de svageste i vores lokal-område. I Gestus Nord sætter man stor pris på og værner om de frivillige. Gestus Nord tilstræber at afholde 1-2 frivilligarrangementer årligt. Indholdet på disse arrangementer vil variere, men alle vil have det formål at styrke og udvikle fællesskabet i Gestus Frivillig.

Gestus Nord har valgt at inddele sin strategi i tre indsatsområder:

  • Støtte
  • Fællesskab
  • Læring

Alle familier i Gestus Nords målgruppe kan ansøge om Støtte. For at deltage i Fællesskab skal man optages i Gestus Nords familiedatabase. Det bliver man enten ved at modtage Støtte fra Gestus Nord, hvor man selv siger god for at blive optaget, eller ved at blive visiteret ind via en fagperson.

I Gestus Nord samarbejder man med fagpersoner, der kan hjælpe med at nå ud til de familier i Region Nordjylland, der har mest brug for Gestus Nord. Det kan fx være kommunale familierådgivere, trivselslærere på regionens skoler, projektledere i boligforeninger og andre, som har et unikt kendskab til familierne.

Samarbejdet vil være baseret på gensidig tillid, og i Gestus Nord læner man sig meget op ad den faglige vurdering af familiernes situation og behov, som fagpersonen kan stå inde for.

Støtte

Skulle en familie have behov for en håndsrækning i en svær tid, er der forskellige former for Støtte, som Gestus Nord kan bidrage med.

Man skal som ansøger være opmærksom på, at Gestus Nord får flere ansøgninger, end der er midler til at honorere. Derfor har man ingen garanti for, at sin ansøgning imødekommes, også selvom man opfylder alle kriterier.

Alle ansøgninger behandles løbende, dog er visse støtteområder sæsonbestemt, og har specielle ansøgningsfrister.

Gestus Nord - Akut ansøgning

Formålet med Akut støtten er at hjælpe børnefamilier og unge mennesker med at skabe et bedre fundament til en lysere fremtid. Akut støtten skal være så specifik, at resultaterne kan ses både på kort og lang sigt. Målsætningen er at hjælpe børnefamilier og unge med specifikke donationer. Ting, som kan være med til at gøre deres uddannelse nemmere, nogle bekymringer mindre eller få børnene til at føle sig ligesom alle andre. Gestus Nord uddeler ikke kontante beløb til forbrug eller til betaling af regninger. Gestus Nord bestræber at besvare din ansøgning hurtigst muligt, og man vil modtage svar pr. e-mail.

Gestus Konfirmationsstøtte

Konfirmationsstøtten gives til økonomisk trængte børnefamilier, som ikke har råd til at holde konfirmation. En konfirmation er en enkeltgangs begivenhed for børnene, så Gestus Nord ønsker at give familierne mulighed for at afholde en konfirmation som alle andre. Ansøgningerne til Konfirmationsstøtten behandles af et udvalg, der vurderer alle ansøgere ud fra indkomst, samlevers indkomst og familiens situation. Konfirmationsstøtten har sin egen ansøgning, som bliver åbnet i februar måned. Man kan ikke søge om Konfirmationsstøtte via vores Akut støtte.

Gestus Julestøtte

Julestøtten gives til økonomisk trængte børnefamilier, som ikke har råd til at holde juleaften. Gestus Nord ønsker at give familierne mulighed for at gøre julen til en hyggelig og givende højtid. Ansøgningerne til Julestøtten behandles af et udvalg, der vurderer alle ansøgere ud fra indkomst, samlevers indkomst og antal børn i familien. Julestøtten har sin egen ansøgning, som bliver åbnet i november. Man kan ikke søge om Julestøtte via vores Akut støtte.

Fællesskab

Gestus fødselsdag

Gestus Fødselsdag giver børn, hvis familier selv mangler ressourcerne, mulighed for at holde fødselsdag for klassen. Således styrkes deres oplevelse af at kunne bidrage til fællesskabet i klassen. Arrangementet bidrager til motivation og ansvar, fordi barnets og familiens egne idéer inddrages både før og under afviklingen af fødselsdagen. Gestus Nord udvælger løbende børn fra familiedatabasen, som bliver tilbudt at afholde en fødselsdag i Gestus Nord regi.

Gestus Kids

Gestus Kids medvirker til, at de tilknyttede børn i familiedatabasen får et styrket fundament. Gestus Kids giver børnene nogle oplevelser, som de ellers ikke ville have fået. Gestus Nord har arrangementer kun for børnene samt arrangementer for hele familien. Mange økonomisk trængte børnefamilier kan ikke prioritere ferier i løbet af året. Derfor afholder Gestus Kids også camps. Alle camps har alderstilsvarende indhold, og målet er, at alle børn skal have rygsækken fyldt med gode og sjove oplevelser. Alle camps foregår med overnatning i Camp Gestus, og alle dage er tilrettelagt af vores meget engagerede frivillige. Hver camp har også tilhørende kok/madansvarlig.

Læring

Gestus Teen

Gestus Teen er for unge i alderen 13 – 16 år. I Gestus Teen mødes de unge i mindre grupper for at hygge og tale om dét, der optager dem. Det kan være skole, venner, regler, SoMe, kærester og meget andet. Det bliver hurtigt et godt og givende fællesskab, hvor der er plads til både latter, gode snakke og eftertænksomhed. Det giver de unge mulighed for både at lytte til hinanden og fortælle om deres egne tanker og følelser. I Gestus Teen sker læringen via gruppemøder på en fast ugedag i 8 uger, og hver gang mødes de unge i 2½ time et centralt sted i Aalborg. Møderne ledes af en uddannet coach, der gennem oplæg, spørgsmål og øvelser er med til at skabe et rum, hvor de unge lærer både hinanden og sig selv bedre at kende.

Gestus Mentor

Gestus Mentor er et projekt som tilbyder børn et mentorforløb. Gestus Nord samarbejder med udvalgte skoler om at tilbyde mentorforløb til børn i folkeskolens ældste årgange, som mangler en støtte for at forstå og omsætte den læring, de modtager i skolen. Ud over at være en støtte på den faglige side, er mentorerne også gode rollemodeller for børnene. Målet med mentorforløbene er at forbedre børnenes færdigheder og øge sandsynligheden for at blive erklæret uddannelsesparat.