Vision, mission og målgruppe

Vision

Gestus Nord vil opnå, at børn og unge i svære situationer får et styrket fundament gennem en ekstra håndsrækning.

Mission

Gennem motivation og succesoplevelser styrker Gestus Nord nordjyske børn og unges tro på egne evner og skaber derigennem fundamentet for, at de aktivt kan vælge deres egen fremtid.

Målgruppe

Gestus Nords målgruppe er nordjyske børn og unge, der er oplever udfordringer i hverdagen. Det kan være udfordringer, der bunder i økonomiske forhold, skelsættende begivenheder, ensomhed eller generel mistrivsel. Det er børn og unge, hvor økonomi, social arv eller manglende tro på egne evner, begrænser deres mulighed for aktivt at vælge deres egen fremtid, og hvor opmærksomhed og omsorg kan gøre en forskel og styrke dem i troen på sig selv.

Foreningen er bredt funderet i det nordjyske erhvervsliv og økonomien er blandt andet baseret på partnerskaber. Som navnet antyder, er det netop vores hensigt at yde en ”gestus” til trængte børnefamilier, som ikke har de samme muligheder som alle andre. 

Vil du vide mere om Gestus Nord?