I takt med at Camp Gestus renoveres og udvides har Gestus Nord haft behov for en ekstern partner til at opretholde den fine standard på vores udendørsarealer. Heldigvis har vores erhvervspartner Gug Anlæg og Planteskole A/S meldt sig og det er Gestus Nord meget glade for – stor tak til Gug Anlæg og Planteskole A/S