Fradrag
En virksomhed kan som hovedregel få fuldt fradrag for et sponsorat, når der indgår et element af modydelse i sponsoratet (reklameydelse). I de fleste virksomheder kan et sponsorat med en reklameydelse trækkes fra som en driftsudgift. Det er op til virksomheden selv at bedømme, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift) jf. statsskattelovens §6. Virksomheden skal selv sørge for at indberette sponsoratet til SKAT.